Όροι Χρήσης

Λίγα λόγια για το “SHOP.SKOPOSZOIS”.
Έχοντας στραμμένη την προσοχή μας στον άνθρωπο και στις συνθήκες με τις οποίες ζούμε σήμερα, δημιουργήθηκε ο Σκοπός Ζωής.
Αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που σκοπός της είναι, μέσα από τις καθημερινές μας δραστηριότητες να υπηρετούμε τις ανάγκες συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε λιγότερο πλεονεκτική θέση από κάποιους άλλους, όπως επίσης και σωματείων, συλλόγων, οργανισμών, που χρειάζονται να καλύψουν ανάγκες ζωτικής σημασίας ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που βρίσκονται υπό την προστασία τους.
Διοργανώνουμε εκθέσεις-σεμινάρια με τους συνεργάτες μας, δημιουργούς κοσμημάτων, αγγειοπλαστικής, έργων τέχνης, ζωγράφων, συγγραφέων, ποιητών, κλπ.
Συνεργαζόμαστε με καλλιτέχνες για δημιουργία εκδηλώσεων, θεατρικές παραστάσεις ,συναυλίες και άλλα…
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. εστίασης, τουρισμού κλπ.
Ηλεκτρονικό κατάστημα “shop.skoposzois.gr”
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας υπηρετεί τις ανάγκες που προαναφέραμε.
Το πιο σημαντικό είναι ότι οι ίδιοι οι συνδρομητές έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων, να συναποφασίζουνε για το πώς θα διατεθούν, να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, να μας ενημερώνουν για συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.
Αν λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να πιούμε έναν καφέ, να αγοράσουμε ένα δώρο ή κάτι για εμάς, να πάρουμε ένα όμορφο γεύμα ή δείπνο σε ένα εστιατόριο, να πάμε μια εκδρομή ή να ξεφυλλίσουμε ένα περιοδικό, επιλέγοντας προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τον Σκοπό Ζωής ή με το shop.skoposzois, η χαρά μας πολλαπλασιάζεται, ξέροντας ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε κάποιους συνανθρώπους μας να νιώσουν καλύτερα και να έχουν ένα χέρι να κρατηθούν μέχρι να βρουν την δύναμη να ξαναξεκινήσουν …
Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, γινόμαστε οι ίδιοι πιο δυνατοί!
Μέσα από τον Σκοπό Ζωής και το shop.skoposzois, χαρά μας είναι ο κάθε άνθρωπος να βρίσκει και να υπηρετεί τον δικό του σκοπό ζωής, ακολουθώντας τον νόμο της ανταπόδοσης…
Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που είστε ήδη μαζί μας και περιμένουμε με χαρά όλους τους υπόλοιπους που έχουν την ίδια φιλοσοφία με εμάς ή την περιέργεια να μας γνωρίσουν…


Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η επιχείρηση είναι ΑΜΚΕ με την επωνυμία «ΣΚΟΠΟΣ ΖΩΗΣ». Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΟΠΟΣ ΖΩΗΣ » έχει συσταθεί νόμιμα τον Ιούνιο του 2016. Εδρεύει στον Πειραιά και διατηρεί γραφεία επί της οδού Τσαμαδού αρ. 36. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: τηλέφωνο 213 044 3768, e-mail: info@skoposzois.gr.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς (Δημιουργού, Χρήστη ή Επισκέπτη) και της Εταιρείας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του ιστοτόπου «www.shop.skoposzois.gr».
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους Δημιουργούς, τους Χρήστες και τους Επισκέπτες, όπου οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την χρήση των παροχών ή των υπηρεσιών της, αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση του

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του shop.skoposzois και κατ’επέκταση η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της ηλικίας τους.
Κάθε Δημιουργός, Χρήστης και Επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το shop.skoposzois θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Συμφωνεί δε, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών από Δημιουργούς, Χρήστες και Επισκέπτες που δεν πληρούν τα ανωτέρω.
Η Εταιρεία μέσω του shop.skoposzois δίνει την δυνατότητα στους Δημιουργούς, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε και νομικά πρόσωπα, να προωθήσουν τα προϊόντα τους, για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.
Ο κάθε Επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό για να κάνει οποιαδήποτε αγορά, ώστε να μην απαιτείται η επανάληψη της καταχώρησης των στοιχείων τους σε κάθε επόμενη παραγγελία του.

Κανόνες Ασφαλείας:
Απαγορεύεται οι Δημιουργοί, Χρήστες και Επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδα, να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, να στέλνουν αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Εταιρεία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές στην δίωξη εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Κάθε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ (18) ετών που επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του μέσω του shop.skoposzois δύναται να το πράξει με την δημιουργία σελίδας.
Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση πρέπει να είναι χειροποίητα ή και μεταποιημένα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του shop.skoposzois οφείλουν να είναι άριστης ποιότητας με αποτέλεσμα τη διάρκεια στο χρόνο των εν λόγω προϊόντων.
Ο Δημιουργός, κατά τη δημιουργία ή την τροποποίηση της σελίδας του, τιμολογεί τα προϊόντα που θα διαθέτει. Στη συνέχεια, τα προϊόντα προβάλλονται στη σελίδα του Δημιουργού και των κατηγοριών αυτών.
Κάθε Δημιουργός έχει την ευχέρεια να τροποποιεί κατά βούληση την τιμή των προϊόντων που διαθέτει ή να εφαρμόζει εκπτώσεις είτε σε συγκεκριμένα προϊόντα είτε και στο σύνολο των προϊόντων που διαθέτει.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως για την Εταιρεία την προβολή προϊόντων Δημιουργού όταν αυτός δε συμμορφώνεται με τους όρους του Συμφωνητικού.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Εφόσον ο Επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του shop.skoposzois συμφωνεί, να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται, στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και να διατηρεί ενημερωμένα τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη ανά πάσα χρονική στιγμή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε Χρήστη ή Δημιουργού, κατά την απόλυτη κρίση του shop.skoposzois,όταν δεν τηρεί τους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχειών εγγραφής, της διατήρησης πλέον του ενός (1) λογαριασμού ή της προσπάθειας παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του shop.skoposzois. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του shop.skoposzois σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του shop.skoposzois.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ
Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση πρέπει να είναι χειροποίητα ή και μεταποιημένα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του shop.skoposzois οφείλουν να είναι άριστης ποιότητας με αποτέλεσμα τη διάρκεια στο χρόνο των εν λόγω προϊόντων.
Ο κάθε Δημιουργός δεσμεύεται ότι τα προϊόντα που προβάλει μέσω του shop.skoposzois δεν αποτελούν προϊόντα παράνομης ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε νομικό ελάττωμα προϊόντος που προβάλλεται μέσω του shop.skoposzois.
Ειδικά ο Δημιουργός που προβάλει και διαθέτει καλλυντικά, προϊόντα ομορφιάς (προσωπικής περιποίησης) και προϊόντα υγειονομικού, βεβαιώνει ότι τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για την παρασκευή των προϊόντων αυτών και έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση. Στα συγκεκριμένα προϊόντα, ο Δημιουργός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει με τρόπο σαφή και κατανοητό για τυχόν ύπαρξη αλλεργιογόνων συστατικών στα προϊόντα που παρασκευάζει, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού.
Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. αλλά όχι κόστος αποστολής, το οποίο υπολογίζεται κατά το τελικό στάδιο της παραγγελίας. Οι τιμές αφορούν στα προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση εκ μέρους των Δημιουργών, οφείλει να γίνει κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των Επισκεπτών και των Χρηστών.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας.
Για την παραγγελία προϊόντος μέσω του shop.skoposzois, ο κάθε Επισκέπτης/Χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί και τα προσθέτει στο Καλάθι Αγορών του. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων τις οποίες δικαιούται ο εκάστοτε Επισκέπτης/Χρήστης. Στη συνέχεια θα ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρωθεί η αγορά.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας των προϊόντων ο κάθε Επισκέπτης/Χρήστης επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας, μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL (Security Certificate & SSL Technology). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής είτε μέσω ασφαλούς συναλλαγής PayPal, είτε με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το shop.skoposzois.gr.
Η εκάστοτε Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει παραχωρήσει προς χρήση του Επισκέπτη/Χρήστη. Η Εταιρεία και το shop.skoposzois δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η χρέωση δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος του Επισκέπτη/Χρήστη στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα, σύμφωνα με την πολιτική της εκάστοτε Τράπεζας.
Ο χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη εξαιτίας της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες του καταστήματος του Δημιουργού καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα αποστέλλεται ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) για την όποια καθυστέρηση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) είναι εφικτή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο shop.skoposzois.
Σε περίπτωση μη παραλαβής του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη, το προϊόν είτε παραμένει στην Μεταφορική Εταιρεία είτε επιστρέφεται στον Δημιουργό. Εάν ο αγοραστής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το shop.skoposzois μέσω email και κατόπιν επικοινωνίας του shop.skoposzois με την Μεταφορική Εταιρεία να οριστεί νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του αγοραστή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η Εταιρεία δεν διατελεί ενεργό ρόλο στην αγοραπωλησία των προϊόντων και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο «JAMJAR» ούτε επίσης τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή/ και νομικά ελαττώματά τους, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Δημιουργό, ούτε επίσης την δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών και Επισκεπτών για αγορά.
Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντος που είναι προϊόν εγκλήματος, σε περίπτωση που προκληθεί κάποια αλλεργική ή εν γένει δερματολογική ή άλλη αντίδραση από τη χρήση ενός καλλυντικού ή και άλλου προϊόντος ή τέλος σε περίπτωση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει, οι Καταναλωτές/Χρήστες καθώς και οι Επισκέπτες καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρεία από οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή κόστος που προκύπτει και συνδέεται ή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή με την έκβαση της αποστολής του shop.skoposzois, ήτοι την προβολή του προϊόντος του Δημιουργού και την διαμεσολάβηση μεταξύ του Δημιουργού και του Καταναλωτή για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.
Επιπρόσθετα, κάθε Επισκέπτης/Χρήστης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από Χρήστες για διαφορές μεταξύ τους ή από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από υποτιθέμενη αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του shop.skoposzois ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα.
Σε περίπτωση που ο Δημιουργός, μετά την κατάρτιση της πώλησης, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος, το shop.skposzois ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι του Επισκέπτη/Χρήστη για τυχόν διαφορές του με τον Δημιουργό.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν φτάσουν στον αγοραστή κατόπιν της παραγγελίας αυτών σε άρτια κατάσταση καθώς και σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που είχε δώσει ο Δημιουργός για αυτά. Υποχρεούται όμως η Εταιρεία να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των παραγγελιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Δημιουργών, τρίτων, συνεργατών και φορέων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο του shop.skoposzois είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτού. Ο Δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων για προϊόντα του που προβάλλονται στο shop.skoposzois και με το παρόν καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση και αξίωση αποζημίωσης λόγω τέτοιας παράβασης.
Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη που προβάλλεται από το shop.skoposzois), οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από την Εταιρεία και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών του shop.skoposzois, το λογισμικό, οι φωτογραφίες και η επιλογή και διάταξή τους και το λογισμικό, ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας.
Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στο shop.skoposzois θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Το shop.skoposzois δύναται να παρέχει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς, παροχής υπηρεσιών, εμπόρους και επαγγελματιών, κατόπιν χρέωσης, να διαφημιστούν στο shop.skoposzois καθώς και να προσφέρει στους Δημιουργούς υπηρεσίες φωτογράφισης, κειμενογραφίας και σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας κατόπιν επιπλέον χρέωσης. Οι χρεώσεις για τις παραπάνω υπηρεσίες καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και δύναται να αναπροσαρμόζονται μονομερώς από την Εταιρεία χωρίς σχετική προειδοποίηση.
Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Δημιουργού, του Επισκέπτη ή του Χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών, εμπόρους ή επαγγελματιών που διαφημίζονται στο shop.skoposzois και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Οι διαφημιζόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στο shop.skoposzois και καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρεία από κάθε απαίτηση και αξίωση αποζημίωσης λόγω παράβασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επιπλέον η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της τοποθεσίας τρίτων ή των πόρων που παρέχουν τρίτοι μέσω συνδέσμων (links) που δημοσιεύονται στο shop.skoposzois.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
O Δημιουργός αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας μπορεί να προβάλλονται θετικές ή αρνητικές αξιολογήσεις για τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του shop.skoposzois, από οποιονδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν είτε εγγεγραμμένο χρήστη είτε επισκέπτη του shop.skoposzois.
Σε περίπτωση που το shop.skoposzois γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Δημιουργό ως προς οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία, ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Δημιουργό και προβάλλονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα του shop.skoposzois, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα του να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω του shop.skoposzois, δημιουργών.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη χρήση και συναλλαγή με το shop.skoposzois αρμόδια είναι τα δικαστήρια.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.